Bezpieczna praca, czyli BHP?

Bezpieczna praca, czyli BHP?

 

Bezpieczna praca, czyli BHP?

Pierwsze co przed rozpoczęciem pracy w jakiejkolwiek firmie, nawet nie trzeba rozgraniczać na branże jest przejście szkolenia BHP, czyli Bezpieczeństwo Higiena Pracy. Również tutaj pierwszy wpis rozpocznie się od tematu związanego z bezpieczeństwem.

Właściwie wszystko można by ująć tak, aby nie tylko w życiu ale i kwestii związanej z bezpieczeństwem posługiwać się zdrowym rozsądkiem.  Czyli np. NIE chodzić po drabinie w klapkach itp. Pomysły. Niby jest to oczywiste i wszyscy o tym wiedzą, a zdarzają się osoby dla których wydaje się to normalne.

Na jakie kwestie BHP powinien zwrócić uwagę elektryk?

1. Ubrania robocze.
2. Zasady i zagrożenia.
3. Ochrona przeciw pożarowa.
4. Pierwsza pomoc.

Poniżej przedstawiamy link, gdzie dokładnie można zapoznać się z tematyką Bezpieczeństwa Higieny Pracy.
Dokładne informacje BHP. Państwowa Inspekcja Pracy

Szczególnie trzeba uważać jeśli istniej niebezpieczeństwo porażenia prądem. Należy temu zapobiegać. Życie jest tylko jedno i szanujmy je.

BHP

Zawsze bezwzględnie przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniach i instalacjach należy wyłączyć napięcie, najlepiej aby była to widoczna przerwa w obwodzie. Zabezpieczyć układ przed przypadkowym włączeniem i pozostawić informację o wykonywanych pracach. Po wyłączeniu należy również się upewnić o braku napięcia, najlepiej wskaźnikiem dwubiegunowym lub miernikiem. Jeśli jesteśmy w 100% pewni o braku napięcia i nic nie zagraża naszemu życiu lub zdrowiu możemy przystąpić do prac.

Na koniec film jak NIE należy postępować, przestroga na przyszłość.

Podsumowanie

Zawsze należy przestrzegać zasad BHP niezależnie od innych czynników, pamiętając przy tym aby nie narażać zdrowia swojego i innych, a prace wykonywać profesjonalnie i bez pośpiechu.

Wszystkie informacje zawarte na stronie wykonujecie na własną odpowiedzialność !

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą. 

Dodaj komentarz